Logo der Universität Wien

ao. Univ.-Prof. Dr. Michael Zehetbauer
Gruppensprecher
Ort: 1090 Wien
Straße: Boltzmanngasse 5
Zimmernummer: 3E38
T: +43-1-4277-72843
M: +43-664-60277-72843

Research Group Physics of Nanostructured Materials
Faculty of Physics

University of Vienna
Boltzmanngasse 5
A-1090 Vienna
T: +43-1-4277-72802
F: +43-1-4277-872802
E-Mail
University of Vienna | Universitätsring 1 | 1010 Vienna | T +43-1-4277-0