Logo der Universität Wien

MSc Andrea Ojdanic, MSc
Kommentar: Boltzmanngasse 5 Zi. 3202 1090 Wien +43 1 4277 51132


Zimmernummer: 3E41
T: +43-1-4277-72846

Research Group Physics of Nanostructured Materials
Faculty of Physics

University of Vienna
Boltzmanngasse 5
A-1090 Vienna
T: +43-1-4277-72802
F: +43-1-4277-872802
E-Mail
University of Vienna | Universitätsring 1 | 1010 Vienna | T +43-1-4277-0